<<
>>

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ

Під час складання планів ветеринарних заходів спеціалістам необ­хідно дотримуватися таких принципів, як єдність, комплексність, де­мократичність, виділення провідної (ведучої) ланки.

Єдність планів передбачає обов’язковість єдиного планування ве­теринарних заходів на відповідній території незалежно від відомчого підпорядкування господарств, комплексів та інших підприємств. Складаючи план, необхідно суворо керуватись діючими інструкціями та наданими методичними вказівками.

Комплексність передбачає поєднання у плані організаційно-господарських, зоотехнічних, ветеринарно-санітарних і спеціальних заходів. Перші з них розраховані на підвищення природної та специфі­чної резистентності організму тварин до захворювання, другі — спря­мовані на виявлення, ізоляцію або знешкодження джерела збудника інфекції в навколишньому середовищі, треті — на лікування хворих тварин тощо. Лише комплексне здійснення всього об’єму робіт може гарантувати профілактику і ліквідацію заразних хвороб тварин.

Демократичність передбачає планування ветеринарних заходів знизу доверху, тобто розроблення первинних планів необхідно почи­нати з господарств різних форм власності, акціонерних товариств та інших підприємств і організацій агропромислового комплексу. В окремих випадках органи управління ветеринарної медицини дають вказівку про проведення конкретних заходів на запланований період.

Зведені плани заходів у областях, містах і районах узагальнюються, а потім затверджуються відповідними органами державної ветеринар­ної медицини. Затверджений план набуває чинності і є обов’язковим щодо його виконання.

Виділення провідної (ведучої) ланки в комплексі планових захо­дів — це визначення першочергового, або головного заходу, без якого неможливе здійснення інших заходів, передбачених цим планом. Наприклад, у планах з ліквідації туберкульозу ведучою ланкою є систе­матичне алергічне дослідження тварин з подальшою їх ізоляцією і за­боєм реагуючих, проведенням дезінфекції та інших заходів.

<< | >>
Источник: Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів. 2010

Еще по теме ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ:

  1. Біофабрика. Структура. Організація.
  2. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ