<<
>>

ОБ'ЄКТИ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ

Планування ветеринарних заходів базується на знаннях об’єктив­них закономірностей (стан і перспективи) захворюваності тварин, епі­зоотичного процесу, використанні новітніх досягнень науки та техні­ки, вивчення зональних природно-кліматичних і економічних факто­рів, перспектив розвитку тваринництва.

До об’єктів планування у ветеринарній справі відносять:

— заходи з профілактики й ліквідації заразних хвороб тварин;

— заходи з профілактики незаразних хвороб тварин;

— ветеринарно-санітарні заходи;

— матеріально-технічне забезпечення та фінансування ветеринар­них заходів;

— підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації;

— розвиток ветеринарної науки;

— впровадження досягнень науки та практики у виробництво;

— заходи з пропаганди ветеринарних знань;

— розвиток мережі установ ветеринарної медицини;

Перелічені об’єкти обов’язково плануються Державним комітетом

ветеринарної медицини України та його територіальними органами (Головними управліннями ветмедицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь, районними та міськими управлін­нями).

На території районів, міст та сільськогосподарських підприємств різних форм власності планують переважно профілактичні, оздоровчі та ветеринарно-санітарні заходи, а також їх матеріально-технічне забезпечення. Велику роль у складанні планів та їх виконанні відіграють спеціалісти районних (міських) лікарень; дільничних лікарень; діль­ниць ветеринарної медицини і головні лікарі ветмедицини сільського­сподарських підприємств різних форм власності.

<< | >>
Источник: Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів. 2010

Еще по теме ОБ'ЄКТИ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ:

  1. ОБ'ЄКТИ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ
  2. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ
  3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ