<<

Додаток 2. ЕЛЕКТРОННІ МІКРОФОТОГРАФІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

Сіра речовина спинного мозку

Рис. 1.

Сіра речовина спинного мозку

:

1 — корінцевий нейроцит: а — ядро, б — нейроплазма, в — відросток; 2 — нейропіль.

х7000

Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур

Рис. 2.

Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур

:

1 — мієлінове нервове волокно: а — основний циліндр, б — мієлінова оболонка, в — шванівська оболонка; 2 — ендоневрій; 3 — периневрій.

х7000

Фрагмент передньої частки аденогіпофіза

Рис. 3.

Фрагмент передньої частки аденогіпофіза

:

1 — соматотропоцит;

2 — тиреотропоцит;

3 — хромофобний аденоцит;

4 — фолікулярно-зірчаста клітина;

5 — гемокапіляр:

а — ендотеліоцит,

б — базальна мембрана,

в — еритроцити в просвіті капіляра.

х5000

Нейрогіпофіз

Рис. 4.

Нейрогіпофіз

. Задня частка гіпофіза:

1 — термінальне закінчення аксона нейросекреторної клітини (аксовазальний синапс);

2 — гранули нейрогормона в аксоплазмі;

3 — гемокапіляр: а — ендотеліоцит, б — базальна мембрана.

х7000

Фрагмент фолікула щитоподібної залози

Рис.

5.

Фрагмент фолікула щитоподібної залози

:

1 — тироцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — мікроворсинки;

2 — колоїд;

3 — базальна мембрана;

4 — просвіт гемокапіляра.

х15000

Хромафінні клітини мозкової речовини надниркової залози

Рис. 6.

Хромафінні клітини мозкової речовини надниркової залози

:

1 — епінефроцит: а — секреторні гранули;

2 — просвіт гемокапіляра.

х4000

З'єднання кардіоміоцитів

Рис. 7.

З'єднання кардіоміоцитів

:

1 — вставний диск (система деcмосом і нексусів);

2 — саркоплазма: а — міофібрила, б — мітохондрія.

х3500

Гемокапіляр соматичного типу. Кора великих півкуль

Рис. 8.

Гемокапіляр соматичного типу. Кора великих півкуль

:

1 — ендотелій;

2 — базальна мембрана;

3 — перицит;

4 — протоплазматичний астроцит;

5 — просвіт капіляра.

х5000

Кіркова речовина часточки тимуса

Рис. 9.

Кіркова речовина часточки тимуса

:

1 — епітеліоретикулярна клітина:

а — ядро,

б — цитоплазма,

в — відросток;

2 — Т-лімфоцит.

х7000

Головні екзокриноцити

Рис.

10.

Головні екзокриноцити

. Власна залоза слизової оболонки шлунка:

1 — ендотелій;

2 — базальна мембрана;

3 — перицит;

4 — протоплазматичний астроцит;

5 — просвіт капіляра.

х5000

Епітеліальна пластинка

Рис. 11.

Епітеліальна пластинка

. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки:

1 — епітеліоретикулярна клітина:

а — ядро,

б — цитоплазма,

в — відросток;

2 — Т-лімфоцит.

х7000

Клітина Панета

Рис. 12.

Клітина Панета

. Дно крипти тонкої кишки:

1 — ядро;

2 — цитоплазма;

3 — секреторні гранули.

х7000

Гепатоцити в складі часточки печінки

Рис. 13.

Гепатоцити в складі часточки печінки

:

1 — ядро;

2 — цитоплазма;

3 — плазмолема сусідніх гепатоцитів;

4 — десмосоми;

5 — жовчний капіляр.

х12000

Двоядерний гепатоцит

Рис. 14.

Двоядерний гепатоцит

:

1 — ядро: а — ядерце, б — каріоплазма, в — каріолема;

2 — цитоплазма: а — мітохондрія, б — гранулярна ендоплазматична

сітка, в — гранули глікогену.

х12000

Інсулоцити

Рис. 15.

Інсулоцити

.
Панкреатичний острівець:

1 — А-інсулоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — гранули гормона;

2 — В-інсулоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — гранули гормона;

3 — гемокапіляр: а — ендотелій, б — базальна мембрана.

х6000

Респіраторний епітеліоцит — альвеолоцит І типу

Рис. 16.

Респіраторний епітеліоцит — альвеолоцит І типу

:

1 — альвеолоцит: а — ядро, б — цитоплазматичний відросток;

2 — базальна мембрана;

3 — цитоплазма ендотеліоцита;

4 — просвіт гемокапіляра.

х6000

Аерогематичний бар'єр — стінка альвеоли

Рис. 17.

Аерогематичний бар'єр — стінка альвеоли

:

1 — просвіт альвеоли;

2 — просвіт гемокапіляра;

3 — цитоплазма респіраторного альвеолоцита;

4 — базальна мембрана;

5 — цитоплазма ендотеліоцита.

х27000

Епідермоцити базального та остистого шарів

Рис. 18.

Епідермоцити базального та остистого шарів

. Епідерміс шкіри:

1 — базальний епідермоцит: а — ядро, б — цитоплазма,

в — кератинові філаменти, г — десмосоми;

2 — епідермоцит остистого шару: а — ядро, б — цитоплазма.

х5000

Контакт подоцитів із гемокапілярами

Рис. 19.

Контакт подоцитів із гемокапілярами

.
Ниркове тільце:

1 — подоцит: а — ядро, б — тіло, в — цитотрабекула, г — цитоподії;

2 — гемокапіляр: а — ендотеліоцит, б — базальна мембрана,

в — фенестри, г — еритроцит у просвіті.

х9000

Фільтраційний бар'єр у складі ниркового тільця

Рис. 20.

Фільтраційний бар'єр у складі ниркового тільця

:

1 — тришарова базальна мембрана: а — світлі шари, б — темний шар;

2 — ендотелій: а — фенестри;

3 — просвіт гемокапіляра;

4 — цитотрабекула;

5 — цитоподія.

х45000

Сперматозоїд

Рис. 21.

Сперматозоїд

:

А — електронна мікрофотографія:

1 — ядро;

2 — акросома;

3 — проксимальна центріоль;

4 — осьова нитка;

5 — мітохондрії;

6 — плазмолема.

х25000

Б — схематичне зображення:

1 — головка: а — ядро, б — акросома;

2 — шийка: а — проксимальна центріоль;

3 — проміжна частина: а — система мікротрубочок (осьова нитка),

б — мітохондрії;

4 — головна частина: а — система мікротрубочок, б — мікрофібрили;

5 — кінцева частина.

Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника

Рис. 22.

Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника

:

1 — овоцит: а — ядро, б — ядерце, в — цитоплазма,

г — жовткові включення, д — оолема;

2 — прозора зона;

3 — фолікулярні клітини;

4 — променистий вінець;

5 — базальна мембрана.

х3000

Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки

Рис. 23.

Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки

:

1 — епітеліоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — мікроворсинки.

х5000

Фрагмент альвеоли молочної залози

Рис. 24.

Фрагмент альвеоли молочної залози

:

1 — лактоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — секреторні включення,

г — мікроворсинки;

2 — просвіт ацинуса: а — секрет;

3 — базальна мембрана;

4 — відросток міоепітеліальної клітини.

х4000

<< |
Источник: В. П. Новак, А. П. Мельниченко. Цитологія, гістологія, ембріологія. 2005

Еще по теме Додаток 2. ЕЛЕКТРОННІ МІКРОФОТОГРАФІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ:

 1. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, МИНЕРАЛЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
 2. СТРУКТУРА ВІРУСІВ ТВАРИН
 3. Фактори клітинного імунітету
 4. Основные принципы интенсивной терапии
 5. Основной контур
 6. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ СТАРІННЯ
 7. ОСНОВНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ СТРЕСУ
 8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ
 10. Пища и ее основные компоненты. Нутриенты и их характеристика
 11. «Сущностные компоненты, механизмы и технологии психолого-акмеологического сопровождения подростков с делинквентным поведением»
 12. «Многомерная оценка основных компонентов психологической готовности у спортсменов силовых единоборств с различной успешностью деятельности в экстремальных ситуациях»
 13. Основні компоненти психічних утворень
 14. Необходимость определить свое место в жизни как основной компонент социальной ситуации развития старшего школьника
 15. Неврозы
 16. Додаток 2. ЕЛЕКТРОННІ МІКРОФОТОГРАФІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
 17. ЗАНЯТИЕ 16 Первая доврачебная помощь при ожогах, отмороже­ниях, общем охлаждении. Состав аптечки для оказания первой помощи, назначение ее основных компонентов. Уход за тяжело­больным и его гигиена.
 18. Основные компоненты КОС