<<
>>

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Втома - процес тимчасового зниження функціональних можливостей організму (системи, органа) під впливом інтенсивної чи тривалої роботи, що визначається погіршенням кількісних та якісних показників цієї роботи, зниженням працездатності, дискоординацією фізіологічних функцій.
При втомі знижується поточна працездатність, а не максимальні можливості організму у виконанні роботи.

Кількість здоров'я — сума резервних потужностей основних функціональних систем організму. Ці резерви потужності можна виразити через коефіцієнт резерву. Щоб дати кількісну оцінку стану здоров'я, треба оцінити окремі його елементи і виявити ступінь взаємозв'язку між ними.

Онтогенез — сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних та біохімічних перетворень організму протягом усього життєвого циклу від моменту запліднення яйцеклітини і утворення зиготи (клітини) до смерті.

Патологія — комплексна наука, що вивчає закономірності виникнення, перебігу та завершення захворювання, заснована на фактичному матеріалі різних медико-біологічних дисциплін.

Передхвороба - (синонім: передморбідний стан) -стан здоров'я, коли фізичне чи психічне благополуччя людини порушено, але об'єктивно не може бути зафіксовано жоден із відомих виявів хвороби. Однак деякі морфологічні дослідження дають підстави вважати, що в цей період організм має мікроструктурні порушення в органах і тканинах. Передхвороба - це фактичний початок хвороби. Стан передхвороби називають "третім станом".

Працездатність - сукупність фізичних та психічних можливостей людини, що залежать від стану її здоров'я й дає змогу займатися трудовою діяльністю.

Пристосування людини до середовища — сукупність функціональних і морфологічних змін, що відбуваються в організмі людини при тривалому впливі на нього сприятливих чинників довкілля. Пристосування до середовища відбувається шляхом звикання чи адаптації.

Профілактика - сукупність запобіжних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я.

Розрізняють профілактику первинну, вторинну, третинну, індивідуальну, громадську тощо.

Профілактика первинна - система соціальних, гігієнічних, виховних і медичних засобів, спрямованих на запобігання захворювань шляхом ліквідації причин та умов їх виникнення і розвитку, а також шляхом підвищення стійкості організму до впливу чинників довкілля, виробничої та побутової сфер, здатних включати патологічні реакції.

Профілактика вторинна — сукупність засобів, призначених для запобігання чи затримання розвитку хвороби шляхом її раннього виявлення і відповідного лікування.

Профілактика третинна - система заходів, спрямованих на запобігання рецидивів хвороб та переходу їх у хронічну форму.

Резерви здоров'я - сукупність резервних можливостей усіх фізіологічних систем організму. Кількісна характеристика резервів здоров'я поки що складна, оскільки відсутня коректна методика виявлення "вагових коефіцієнтів" для кожної складової.

Релаксація - процес зняття нервово-психічної напруги, зумовленої інтенсивним психічним або фізичним навантаженням. Засобом релаксації досягається стан спокою, розслабленості, зниження тонусу скелетної мускулатури.

Чинники ризику - загальна назва чинників внутрішнього й зовнішнього середовища організму, що не є безпосередньою причиною певної хвороби, але сприяють збільшенню ймовірності її виникнення та розвитку, її прогресуванню та несприятливому результату.

Найістотнішими і поширеними чинниками ризику є: гіпокінезія та гіподинамія, надлишкова маса тіла й ожиріння, постійне психоемоційне напруження, зловживання алкоголем, тютюном тощо.

Функціональний стан людини - інтегральний комплекс характеристик тих функцій людини, котрі зумовлюють здійснення діяльності. Розрізняють три основних види: стан оперативного спокою, стан адекватної мобілізації, стан динамічної неузгодженості.

Функція - специфічна здатність живих структур до певної характерної для неї діяльності. Основними функціями на будь-якому рівні є постійний обмін речовин і енергії та збереження постійності внутрішнього середовища (гомеостазу).

<< | >>
Источник: Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології. 2003

Еще по теме ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 5. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 6. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 7. Основні вітчизняні теорії особистості
 8. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
 9. Обладнання будинку чергових сил, майданчика для проведення ритуалу заступлення на бойове чергування
 10. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
 11. З історії вікової і педагогічної психологи
 12. Лейкоз
 13. Хронічна променева хвороба
 14. Термінальні стани