<<
>>

. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ

Людина не може перебувати або в стані абсолютного здоров'я, або в стані абсолютної хвороби. Здоров'я і хвороба більше нагадують не різні полюси, а різні кінці спектра. Цю думку одним із перших висловив проф.
В. Підвисоцький, стверджуючи, що між станами здоров'я та хвороби існує нескінченна кількість форм зв'язків та взаємних переходів. Непевності у самопочутті, коли немає хвороби, але немає і повного здоров'я, називають "третім станом". Так його назвав класик античної медицини Гален, і так його називають досі, оскільки іншого терміну медицина не ввела. Загальним для всіх його різноманітних форм є порушення чи зміни зворотних зв'язків при функціонуванні внутрішніх систем організму або в системі взаємодій внутрішніх структур організму і зовнішнього середовища. Цю взаємозалежність наочно представлено в роботі Г. Апанасенка та Л. Попової "Медицинская ва-леология". Автори уявляють співвідношення процесів здоров'я і хвороби (йдеться про їхню біологічну основу) як систему місткостей, з'єднаних між собою: чим вищий рівень здоров'я, тим меншою є можливість розвитку і вияву патологічного процесу, і навпаки. Розвиток і вияв патологічного процесу можливі лише тоді, коли резервів організму недостатньо внаслідок їхнього ослаблення чи потужності діючих чинників. При високих резервах механізмів здоров'я іноді навіть за наявності дуже виражених змін в органах і системах (відомі, наприклад, імена видатних спортсменів із пороком серця) зберігається стан, котрий ми називаємо здоров'ям. Тобто в індивіда відсутні обмеження у реалізації біологічних та соціальних функцій. При зниженні резервів здоров'я навіть у звичайних умовах життєдіяльності може формуватися патологічний процес із обмеженням соціальних "ступенів свободи".

Суб'єктивними виявами "третього стану" проф. Г. Апанасенко вважає хворобливість, підвищену втомлюваність, деяке зниження показників працездатності, задуху при помірному фізичному навантаженні, неприємні відчуття в області серця, біль у спині, підвищену нервово-емоційну збудженість. Об'єктивно може бути зареєстровано тенденції до тахікардії, нестійкий рівень артеріального тиску, схильність до гіпоглікемії, охолодження кінцівок тощо.

Таким чином, йдеться про відхилення у стані здоров'я, котрі ще не вкладаються в конкретну нозологічну (патологічну) модель.

Багато дослідників стверджують, що в "третьому стані" перебуває більш ніж половина людей. І якщо люди хворіють по-різному, іноді тривало, роками, іноді місяцями, то "третій стан" може продовжуватись усе життя, і приречений на нього так і не відчує радощів нормального здоров'я. Така людина живе й працює не в повну силу, але вважає свій стан звичним і не намагається щось змінити. Колись Лев Толстой написав: "Щастя бути тим, ким хочеться". Та, на жаль, багатьом так і не вдається стати ким хочеться, бо невеликий запас життєвих і фізичних сил не дає їм реалізувати себе.

Так само, як і хвороба, "третій стан" може бути викликаний найрізноманітнішими причинами. Сучасні умови життя породжують впливи на організм людини фізичної, хімічної, біологічної, психічної природи. Вони призводять до так званих хвороб цивілізації. Однак, на думку деяких учених, у тому числі й І.Брехмана, ті ж впливи викликають загальні симптоми, властиві "третьому станові". Це неврастенія, втрата апетиту, дратівливість, головні болі, втома тощо.

Встановлено, що дія різних несприятливих чинників довкілля швидше виявляється у змінах загального стану, самопочутті й працездатності, ніж у захворюваності. Фактично це той же "третій стан".

На думку С. Макаревич, лікаря-кардіолога з Мінська, члена Міжнародної асоціації "Відродження планети", у "третьому стані" перебувають всі ті, хто курять, п'ють, мають інші шкідливі звички; всі, хто страждають на авітаміноз, метеочутливість, початкові форми ожиріння, люди з гіпотонією. Частіше за все термін "гіпотонія" використовують для позначення зниженого кров'яного тиску, викликаного ослабленням тонусу серцево-судинної системи, і здебільшого її можна віднести до "третього стану".

<< | >>
Источник: Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології. 2003

Еще по теме . ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ:

 1. ПАТОГЕНЕЗ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ
 4. Здоров'я та хвороба
 5. Початок та історія розвитку валеології
 6. Адаптація,реактивність організму. Концепція стресу за Г.Селье. Практичні додаткові теорії
 7. Конфлікти та асертивна поведінка у професійній діяльності психолога
 8. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
 9. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
 10. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
 11. Формування батареї тестів при професійному відборі
 12. Діяльність молодшого школяра
 13. Характерні особливості учбової діяльності