<<
>>

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я

Життя багатогранне і складне. Цивілізований світ настільки спеціалізований, що у вирішенні своїх проблем ми звертаємося до різних фахівців. Це саме стосується й здоров'я. Природно, що під час хвороби людина довіряється лікареві.
Та оскільки йдеться про здоров'я й життя, людина має бути активною й допомагати лікареві. А така активність вимагає знань, знань про себе, про особливості свого організму. В наш час людина помирає в більшості випадків не від інфекцій, а від хвороб, в основі яких лежать неправильний спосіб життя, важкі переживання, глибоке й невідступне відчуття невдоволеності, страху, психічні травми. Інакше кажучи, в наш час людину потрясають, призводять до її передчасного старіння та смерті психосоматичні захворювання - хвороби душі й тіла. На думку російського професора В. Гарбузова, основною причиною психосоматичних захворювань є дезадаптація людини - порушення здатності пристосовуватися до змін умов життя, які все ускладнюються, коли природне прагнення до самоствердження, успіху наражається на конкуренцію та постійно зростаючі вимоги до особистості.

Людина, невід'ємна частина природи, виявилася відірваною від неї. Виникла штучна інфраструктура життя: штучне освітлення, парове опалення, синтетична одежа, метрополітен, рафінована їжа тощо. Людина працює в той час, коли відповідно до сонячних і місячних ритмів повинна спати й відпочивати. Людина мало рухається, хоча природно запрограмована на здобування свого хліба у поті чола. Психічні перевантаження перетворились на повсякденну реальність. Стрес усе більше набирає форми дистресу (англ. distress - страждання) як негативної неспецифічної реакції організму людини на будь-який несприятливий зовнішній вплив, як синдром, що набирає ролі патогенного чинника. Такі стреси накладаються, не даючи часу на релаксацію та відновлення психічного здоров'я. Число проблем і конфліктів із самим собою, з іншими, з повсякденною реальністю зростає, їх розв'язання все більш ускладнюється, оскільки складнішим стає життя, тривалішими стають переживання людини, яка розгубилась перед цим усім.

Особливо це стосується нашої молоді. Ринкова економіка, демократизація суспільства, конституційне декларована рівність людей відкривають перед молодою людиною необмежені можливості, збільшуючи кількість тих, хто хоче досягти небачених висот.

Од-•нак люди дуже різні за своїми психофізичними та потенційними можливостями, мають різні вихідні умови для вияву та реалізації цих можливостей, тому вершин слави досягають одиниці. Зростає конкуренція, а з нею й число тих, хто програв, зазнав краху. Людина прагне встигнути, не відстати, не випасти з потоку часу, досягти певної мети, перевершити саму себе, але часто зусилля виявляються марними. Слабкий прагне обігнати сильного, але багато не встигають, відстають, не добиваються, тобто програють, а отже, дезадаптуються.

З цього приводу доречно згадати такий історичний факт. Канадський учений Ганс Сельє, автор теоретичних і практичних аспектів стресу, у своїх спогадах писав:

"Я засмучувався, що не отримував бажаних нагород, але потім утішився почутим про те, як одного разу видатному римському державному діячеві та філософові Катонові-старшому сказали: "Ганьба, що досі у Римі не встановлено твоєї статуї. Ми зараз же створимо спеціальну комісію". "Не потрібно, - відповів Ка-тон. - Нехай краще запитують, чому немає статуї Ка-тона, ніж дивуються, нащо вона тут стоїть".

Молоді люди можуть уникнути зайвих переживань у своїй кар'єрі, коли заздалегідь подумають про ці проблеми. На кораблі може бути лише один капітан, у фірмі - один директор, у відділі - один завідувач. Та всі інші співробітники можуть бути не гіршими, і навіть кращими. Кожен може вважати, що він кращий за інших, навіть якщо інші цього не бачать.

<< | >>
Источник: Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології. 2003

Еще по теме ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я
 3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
 4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 5. ВАЖЛИВІСТЬ ПОШУКУ ШЛЯХІВ АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ
 6. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 7. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 9. ПІСЛЯМОВА
 10. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ
 11. ПАТОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ПРОМЕНЕВОЇ ЕТІОЛОГІЇ