<<
>>

О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія. 2001

Навчальний посібник «Вікова і педагогічна психологія» розрахований на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей психології.

У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології, які необхідні майбутньому вчителю, вихователю, психологу, соціальному працівнику.

Проблеми педагогічної психології аналізуються авторами на основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загальному контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти в Україні.

<< | >>
ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Основні теорії психічного розвитку дитини
Психічний розвиток і навчання
Психологія немовлячого періоду
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ
ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ
Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психологи виховання
ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ

Книги и учебники по дисциплине Возрастная психология:

 1. Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 год
 2. А. С. Фомиченко. Причины проявления агрессии в детском возрасте - 2010 год
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Возрастная психология - 2009 год
 4. Учебно-методическое пособие. Психология развития и возрастная психология - 2006 год
 5. Урунтаева Г.А.. Детская психология - 2006 год
 6. Венгер А.Л. (ред.). Психологический лексикон - 2005 год
 7. Л.С.Выготский. Психология развития человека - 2005 год
 8. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2004 год
 9. И.В. Носко. Психология развития и возрастная психология - 2003 год
 10. Под ред. В.Е. Клочко. Возрастная психология - 2003 год
 11. Ермолаева М. В.. Психология развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения - 2003 год
 12. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н.. Возрастная психология - 2002 год
 13. Хухлаева О. В.. Психология развития: молодость, зрелость, старость - 2002 год
 14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека - 2001 год
 15. Мухина В. С.. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество - 1999 год
 16. Кулагина И,Ю.. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) - 1999 год
 17. Абрамова Г. С.. Возрастная психология - 1999 год
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психических процессов и личности человека - 1999 год
 19. Аверин В.А.. Психология детей и подростков - 1998 год
 20. Р. П. Ефимкина. Детская психология - 1995 год