<<
>>

Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток)

Так само творчо слід ставитися до вивчення соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі, що організується і провадиться заступником командира з виховної роботи (психологом) разом з іншими офіцерами.
Воно включає первинне і наступне поглиблене вивчення (табл. 16-4).

Вивчення соціально-психологічних процесів у сформованих підрозділах провадиться через 4-6 тижнів після їх комплектування. Динаміка процесів оцінюється за результатами повторного дослідження, а також на підставі постійного вивчення, яке здійснюється офіцерами підрозділу. Отримані результати доповідаються командирові підрозділу та частини у вигляді доповіді-довідки.

Психологічне дослідження військового підрозділу поряд з параметричним описом підрозділу (функціональне призначення, композиція, соціально-демографічні характеристики, рівень професійної підготовки, досвід бойової і навчально-бойової діяльності) включає:

— оцінку групових соціально-психологічних процесів, характер спілкування, з'ясування внутрішньоколективної поведінки окремих членів колективу; — оцінку динаміки розвитку колективу;

— оцінку групових позитивних і деструктивних соціально-психологічних явищ тощо.

Найзагальнішим комплексним показником згуртованості військового підрозділу є позитивний морально-психічний стан особового складу, його психологічна готовність до військово-професійної діяльності, потенційна спроможність ефективно розв'язувати конкретні завдання

Табл. 16-4.

Етапи соціально-психологічного дослідження колективу військового підрозділу та його зміст

Етапи соціально-психологічного дослідження колективу військового підрозділу та його зміст

бойової, навчально-бойової і службової діяльності та інших повсякденних проблем життєдіяльності військового підрозділу.

Під час дослідження соціально-психологічних явищ військового підрозділу психолог, як правило, зосереджує основну увагу на:

—співвідношенні офіційної та неофіційної структур міжособистісного спілкування воїнів;

—наявності та характеристиці мікрогруп різної спрямованості та виявленні їх лідерів;

—загальній оцінці колективної згуртованості.

Для вивчення соціально-психологічних явищ військового колективу заступник командира підрозділу з виховної роботи (психолог) зазвичай користується методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової діяльності, узагальнення незалежних характеристик, соціометрії, референтометрії, шкалою прийнятності та ін.

<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток):

  1. Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток)