<<
>>

Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

У п’ятому виданні підручника містяться відомості про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвен­ції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано прин­ципів фундаменталізації, міждисциплінарного зв’язку та проблемності. Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші роз­діли фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно ви­світлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну характеристику інших. Для полегшення запам’ятовування правильної назви препаратів, особ­ливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а також на­лежності до списків А і Б у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з відповідними відомостями. Характерною особливістю підручника є інформація про особливості ро­боти медичного персоналу з окремими препаратами кожної фармакологіч­ної групи, а також позначення концентрації розчинів відповідно до Європей­ської фармакопеї. Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопід­готовки студентів. Професіональні задачі для студентів фармацевтичних факультетів виділено спеціальною позначкою (*). Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акре­дитації за спеціальностями «Фармація», «Сестринська справа», «Акушер­ська справа».

<< | >>
ГЛАВА 2. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ
ГЛАВА 3. ПРОТИМІКРОБНІ ТА ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ
Хіміотерапевтичні засоби
ГЛАВА 5. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
Засоби, що діють у ділянці закінчень адренергічних нервів
Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему
ГЛАВА 6. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
ГЛАВА 7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
ГЛАВА 9. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ НИРОК
ГЛАВА 11. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ
ГЛАВА 14. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ СТИМУЛЮВАЛЬНОІ ТЕРАПІЇ. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
ДОДАТКИ

Книги и учебники по дисциплине Фармакология:

  1. Конорев М.Р., Крапивко И.И., Рождественский Д.А.. Курс лекций по фармакологии - 2013 год
  2. Чабанова В.С.. Фармакология - 2009 год
  3. Крыжановский С. Л.. Фармакология - 2007 год
  4. Крыжановский С. А.. Фармакология. В 2 т. - 2007 год