<<
>>

Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

У навчальному посібнику з сучасних позицій висвітлено основні питання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Сформульо­вано найважливіші принципи анестезіологічного забезпечення опера­тивних втручань. Подано анатомо-функціональні особливості систем життєзабезпечення; патогенезу, клініки та діагностики їх порушень. Виділено алгоритми надання невідкладної медичної допомоги та роботи медсестри у складі спеціалізованої лікарської бригади по про­веденню реанімації та інтенсивної терапії хворих. Описано методики діагностичних і лікувальних маніпуляцій та операцій. Для ефективні­шого засвоєння матеріалу до кожного розділу розроблено ситуаційні задачі та тестові питання для самоконтролю. Для студентів вищих медичних закладів I-II рівнів акредитації, зок­рема бакалаврів зі спеціальності “Анестезіологія”; фахового вдоскона­лення середніх медичних працівників відділень анестезіології та інтен­сивної терапії. Посібник також буде корисним для інтернів-анестезіологів і молодих спеціалістів різних розділів медицини.

<< | >>
ОСНОВИ НАРКОЗУ
Лікувальні маніпуляції та операції
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВО-МОЗКОВА РЕАНІМАЦІЯ
Лікувальні операції та маніпуляції
ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ
Основні види порушень зовнішнього дихання
Лікувальні маніпуляції та операції
ГОСТРА ЦИРКУЛЯТОРНА НЕДОСТАТНІСТЬ
Діагностичні та лікувальні маніпуляції
ГОСТРА ЦЕРЕБРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ
ГОСТРА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ
РОЗЛАДИ ГОМЕОСТАЗУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Книги и учебники по дисциплине Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь:

 1. Автореферат. Анализ дефектов анестезиолого-реанимационной помощи: причины и пути профилактики - 2015 год
 2. Лекция. Ожоги, отморожения, электротравмы - 2012 год
 3. Вяткина П.. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть I - 2012 год
 4. Вяткина П.. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть II - 2012 год
 5. Вяткина П.. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть III - 2012 год
 6. Лекции. Основы реаниматологии - 2011 год
 7. Лекции. Интенсивная терапия терминальных состояний - 2011 год
 8. Лекция. Наркоз - 2011 год
 9. Лекция. Реаниматология. Понятие о терминальных состояниях.Сердечно-легочная реанимация - 2011 год
 10. Лекция. Острая кровопотеря - 2011 год
 11. Ющук Н.Д. и др (сост.).. Тестовые задания для врачей по скорой и неотложной - 2011 год
 12. Шпаргалка. Первая медицинская помощь - 2011 год
 13. Практическое пособие. Топ 10 ошибок при оказании первой помощи - 2011 год
 14. Лекция. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) (помощь) - 2011 год
 15. Лекция. Холодовая травма, помощь при отморожении и гипотермии - 2011 год
 16. Солдатов Ю.Н.. Неотложная помощь - 2011 год
 17. Шпаргалка. Ответы на билеты по медицинской первой помощи - 2011 год
 18. Лекция. Повреждение грудной клетки и органов грудной полости (помощь при повреждениях) - 2011 год
 19. Под ред. Белялова Ф.И.. Внезапная сердечная смерть. Рекомендации по диагностике и лечению. - 2011 год
 20. Скибицкий В.В.. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней (клиника, дифференциальная диагностика, лечение) - 2011 год