<<
>>

Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й.. Хірургія. 2010

Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури з медицини для медичних закладів І—II рівнів акредитації МОЗ України і новій нав­чальній програмі з дисципліни «Хірургія». Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підго­товки молодших спеціалістів спеціальності «Лікувальна справа». Підручник містить тестові завдання різних рівнів складності для самоперевірки засвоєння знань, а також виробничі ситуації, алгоритми практичних навичок, ілюст­рації, графологічні структури. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—II рівнів акредитації.

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ХІРУРГІЮ
Розділ II ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ
Розділ I СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ
ВІДПОВІДІ
ДОДАТКИ
ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ
СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Книги и учебники по дисциплине Хирургия:

  1. С.А. Сушков, В.В. Становенко, Л.А. Фролов. Курс лекций по общей хирургии - 2010 год
  2. Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф.. Клиническая хирургия - 2008 год
  3. Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф.. Клиническая хирургия. Том 2 - 2008 год
  4. под ред. Г. П. Рычагова, П. В. Гарелика.. Общая хирургия - 2008 год
  5. Кузин М.И. (ред). Хирургические болезни. Часть I - 2002 год
  6. Кузин М.И. (ред). Хирургические болезни. Часть II - 2002 год
  7. Ходаков В.В., Ларионов Л.П., Ранцев М.А.. Асептика и антисептика в хирургии - 1994 год